Консултантска дейност Управление на инвестиции Външна търговия Изложби и панаири

БУЛ РОС КОНСУЛТ

БУЛ РОС КОНСУЛТ е българска компания със седалище в гр. Варна и с представителство в гр. Москва. 

Нашата основна дейност се състои в подготовката и реализацията на взаимноизгодни инвестиционни проекти на територията на България. Приоритетните ни направления са: високо технологични проекти в сферата на био технологиите, енергетиката, хранителната и преработващата промишленост.

Ние предлагаме професионализъм, надеждност и лично отношение.